Ga naar de inhoud

Jamia Madinatul Islam verwarmingssysteem

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatahoe
Beste broeders en zusters,

Jamia Madinatul Islam heeft dringend uw hulp nodig!

Een deel van het LBK (Lucht Behandelings Kast) verwarmingssysteem van Jamia Madinatul Islam is namelijk defect geraakt. De bovenverdieping kan niet verwarmd worden met als gevolg dat het daar steenkoud is. Hierdoor kunnen sommige lessen niet plaatsvinden, wat uiteraard heel vervelend is. Er is een begroting gemaakt om dit probleem te verhelpen. We gaan het defect in het LBK-systeem herstellen en upgraden met 2 extra warmtepompen waardoor het vermogen wordt verdubbeld en de kans op defecten drastisch wordt verminderd. Om dit te realiseren is een totaalbedrag van €60.000,- nodig. Wij willen de werkzaamheden zo snel mogelijk laten uitvoeren. Hiervoor hebben wij jullie steun hard nodig. Wij zijn op zoek naar 60 families die elk dit project willen steunen met € 1000,-. Wilt u op een andere manier een bijdrage leveren dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, die bereikbaar is op het volgende nummer: 0641567708.

Moge Allah subhaanahoe wa ta’ala uw bijdragen accepteren en u en uw familie rijkelijk belonen! Ameen Yaa Rabbal Aalameen.

U kunt gebruik maken van de onderstaande donatie knop om Jamia te steunen met dit project.

Namens het bestuur,

Faroek Mahabali
(Penningmeester)

Donatie knop

Donatieformulier Jamia

Persoonlijke informatie

Betalingsinformatie

Doneren:
Jamia Madinatul Islam
ING bank: NL54INGB0004653690

SWMN Amsterdam
ING bank: NL24INGB0004863847
ABN-AMRO: NL83ABNA0540227471