Meteen naar de inhoud

Huisregels:
Overtredingen

Onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de Stichting worden geschaad
Kwaadsprekerij, ophitserij, pesten en uitsluiting
Het zonder toestemming van het bestuur in de moskeeruimten en/of online collecteren of geld of goederen (laten) inzamelen
Het vernielen of beschadigen van zaken in en aan de moskee(gebouw) en zaken van moskeegangers
Het verstoren van het gebed
Het verstoren van vergaderingen of bijeenkomsten van het bestuur
Het handelen in strijd met aanwijzingen en bestuursbesluiten of besluiten van het bestuur
Het zonder toestemming van het bestuur organiseren van bijeenkomsten, vergaderingen of lessen in de moskeeruimten
Het verstoren van de rust in de moskee door hard te praten, moskeegangers of de imaam lastig te vallen.
Het verbaal en non-verbaal bedreigen van moskeegangers en in het bijzonder bestuursleden
Het zonder mondeling toestemming van het bestuur gebruik maken van moskeeruimten en andere Stichting eigendommen

Indien er door het bestuur wordt geconstateerd dat er een overtreding plaats vind zal er aangifte worden gedaan door het bestuur
Bij overtreding van één de bepalingen kan het bestuur bepalen welke sanctie zal worden opgelegd

De mogelijke sancties zijn (combinatie is mogelijk):

gesprek met het bestuur
mondelinge waarschuwing
schriftelijke waarschuwing
schorsing
pandontzegging/toegangsverbod
aangifte

*Naast een eventuele sanctie zal de materiele en/of immateriële schade altijd op de overtreder worden verhaald.