Meteen naar de inhoud

Islamitische Maanden

Met Feest- en Gedenkdagen

Muharram
De maand Muharram is de eerste Islamitische maand bovendien het begin van de 1424 Hiedjrie.
De 10de dag van deze maand is de Dag van Asjoerah.
Asjoerah is een belangrijke historische Dag.
Op de Dag van Asjoerah vond de Marteling van Hazrat Imam Hoessein (moge hij Allah behagen).
Vasten op de Dag van Asjoerah is zeer aanbevolen.
29 Muharram is de Jaum-e-Wiesaal van Magdoem Syed Ashraf Jahangier (moge Allah hem genadig zijn). Hij is de grondlegger van de Ashrafiyyah-orde.
Safar
De maand Safar is de tweede Islamitische maand.
De 8de dag van deze maand is de Jaum-e-Wiesaal van Hazrat Data Ghandj Baksj (moge hij Allah behagen) in Lahore-Pakistan.
Op 25 Safar is de Jaum-e-Wiesaal van Imam Ahmed Raza Khan Bareilwie (moge Allah hem genadig zijn).
Op 28 Safar is de Jaum-e-Wiesaal van Moedja-died Alfesanie (moge Allah hem genadig zijn).
Rabia Awal
De heilige maand Rabia awal is de derde maand.
5 Rabia awal is de Jaum-e-Wiesaal-dag van Hazrat Imam Hassan (de oudste zoon van Hazrat Ali Bin Talib) mogen zij Allah behagen.
11 Rabia awal is de Jaum-e-Wiesaal-dag van Hazrat Imam-e-Madienah Imam Maaliek (moge hij Allah behagen). Imam Maaliek is de grondlegger van de Maalikieschool.
12 Rabia awal is de bijzondere Geboortedag van de Heilige Profeet Mohammad (moge Allah Hem vrede en zegeningen schenken) en tevens de dag van Zijn heengaan.
12 Rabia awal is tevens de Jaum-e-Wiesaal-dag Hazrat Imam Ahmed Bin Hambal. De grondlegger van de Hambalieschool (mogen hij Allah behagen).
Rabia Thaany
De heilige maand Rabia thaany is de vierde maand.
11 Rabia thaany is de Jaum-e-Wiesaal-dag van de koning der Awlia-Allah Hoezoer Gausoel Azam Sjeikh Abdoel Qadier Jielaanie (moge hij Allah behagen).
17 Rabia thaany is de Jaum-e-Wiesaal Hazrat Maulana Ghwadja Niezaamoed-dien Aulia (moge Allah hem genadigd zijn).
Jumaada Awal

8 Jumaada awal is de geboorte dag van Imam Hazrat Ali Bin Talib (moge hij Allah behagen).

Jumaada Thaany
14 Jumaada thaany is de Jaum-e-Wisaal dag van Hazrat Imaam Mohammad Al-Ghazalie (moge hij Allah behagen).
De maand Jumaada thaany is de zesde maand.
0p de 21ste van Jumaada thaany werd Hazrat Oemar Faroek Ibne Ghattab gekozen tot de tweede Ghaliefah (moge hij Allah behagen).
0p de 22ste van Jumaada thaany werd Hazrat Faatima (moge zij Allah behagen geboren).
28 Jumaada thaany is Jaum-e-Wisaal van Hazrat Aboe Bakr Sieddieq de eerste Ghaliefah (moge hij Allah behagen).
Rajab
De maand Rajab is de zevende maand.
4 Rajab is de Jaum-e-Wisaal-dag van Hazrat Imaam Mohammad Al Sjafie (moge Allah hem genadig zijn).
6 Rajab is de URS-viering van Hazrat Ghawadja Moienoeddien Hassan Chishtie (moge Allah hem genadig zijn).
16 Rajab is de Jaum-e-Wisaal-dag van Hazrat Mohaddis-e-Azam Hind Ashrafie (moge Allah hem genadig zijn).
Op de 27ste Rajab heeft de Hemelreis van de Heilige Profeet Mohammad (moge Allah Hem vrede en zegeningen schenken) plaatsgevonden.
Sha'ban
2 Sha`ban is de Jaum-e-Wisaal-dag van Hazrat Imaam-e-Azam Aboe Haniefa (moge hij Allah behagen).
15 Sha`ban is Lailatoel Bar-et. Shab-e-Bar-et. De nacht van bevrijding. Een zeer belangrijke en zegenrijke nacht.
15 Sha`ban is de Jaum-e-Wisaal-dag van Hazrat Bajezied Bustami (moge Allah hem genadig zijn).
Ramadhan
3de Ramadhan is de Jaum-e-Wisaal-dag van Hazrat Fatima Zahra (moge zij Allah behagen).
10de Ramadhan is de Jaum-e-Wisaal-dag van Hazrat Ghatidjatoel Koebra (moge zij Allah behagen).
17de Ramadhan is de Jaum Badr
17de Ramadhan is de Jaum-e-Wisaal-dag van Hazrat Aisha Siddiqa (moge zij Allah behagen).
21de Ramadhan is de Jaum-e-Wisaal-dag van Hazrat Ali (moge zij Allah behagen).
27de 3de Ramadhan Lailatoel-Qadr
Shawwal
1 Shawwal dag van Ied-oel-Fitr (Suikerfeest)
2 Shawwal dag van het heengaan Hazrat Sultaan Aurangzeb Aalamgier (moge hij Allah behagen).
6 Shawwal dag van het heengaan Hazrat Imam Boegaari (moge hij Allah behagen).
15 Shawwal dag van het heengaan Aide-Millat Hazrat Allama Shah Ahmed Noorani Siddiqui Rahmatoellah Alai.
Thul Qi'dah
2 Thul qi`dah dag van het heengaan Hazrat Sadroes-Sharia Amdjad Ali Qadri Rahmatoellah Alai.
27 Thul qi`dah dag van het heengaan Hazrat Pier Djamaat Ali Shah Rahmatoellah Alai.
Thul Hijjah
Thul Hijjah
10 Thul hijjah dag van Qoerbaani (Ied-oel-Adhaa).
18 Thul hijjah dag van Shahaadat Hazrat Oesmaan-e-Ghani (moge hij Allah behagen).
22 Thul hijjah dag van Hazrat Allama Maulana Shah Abdoel Aliem Siddiqie Rahmatoellah Alai.
26 Thul hijjah dag van Shahaadat Hazrat Oemar Faroeq (moge hij Allah behagen).